Vad är IBD?

 

Inflammatorisk tarmsjukdom förkortas ”IBD”, som kommer från engelskans ”Inflammatory Bowel Disease”. Det är ett samlingsnamn för flera olika sjukdomar som innebär besvärande och återkommande inflammation i tarmen. Exempel är ulcerös kolit (förkortas ”UC” från ”Ulcerous Cholitis”) och Crohns sjukdom (förkortas ”CD” från ”Crohns Disease”).


Vad är oklassificerad IBD?

Inflammatorisk tarmsjukdom, IBD, innefattar även oklassificerad IBD (“Inflammatory Bowel Disease Unclassified”, förkortat IBD-U). Begreppet oklassificerad IBD används när man inte kan skilja mellan ulcerös kolit, Crohns sjukdom eller andra orsaker till kolit, trots noggrann utredning.