Dags att slå hål på myterna om Crohns sjukdom

Orsakas Crohns sjukdom av stress och kan inte kvinnor med sjukdomen skaffa barn? 
Missuppfattningarna om sjukdomen är många.


För dig som har sjukdomen är det bra att kunna skilja på vad som är sant och myt.
Här kan du läsa om några så kallade ”fakta” om Crohns sjukdom som ligger väldigt långt ifrån
sanningen. I appen Leva med IBD hittar du fler exempel på myter om Crohns sjukdom.

Kom ihåg att alltid kontrollera med din läkare eller sjuksköterska om du är
osäker på fakta om din sjukdom.

”IBD och IBS är samma sak”

Förkortningarna är lätta att förväxla. Men även om symtomen på så kallad irritabel tarmsjukdom (IBS) och inflammatorisk tarmsjukdom (IBD) kan likna varandra, är sjukdomarna väldigt olika.

IBD, dit både ulcerös kolit (UC) och Crohns sjukdom räknas, är sjukdomar som beror på en
kronisk inflammation i mag-tarmkanalen och som svarar på behandling som riktar in sig på immunsystemet. IBS är en ”funktionell störning” utan någon identifierbar orsak. Sjukdomen kan hållas i schack med livsstilsförändringar och symtominriktad behandling.

”Crohns sjukdom orsakas av stress”

Det här är ett kontroversiellt ämne, men det som är viktigt att komma ihåg är att det inte finns några säkra bevis för att sjukdomen orsakas av stress. Det finns dock tillräckligt med fakta som tyder på någon form av samband mellan stress och hur sjukdomen utvecklar sig.

”Kvinnor med Crohns sjukdom kan inte/bör inte skaffa barn”

Det finns inga bevis för att fertiliteten eller fostret skulle påverkas om mamman har en välkontrollerad Crohns sjukdom jämfört med befolkningen i stort.

De flesta mediciner för behandling av Crohns sjukdom kan användas även under graviditet men med vissa undantag.

Prata ALLTID med din läkare om du planerar att bli gravid.

Ladda ner appen Leva med IBD för att se fler exempel på myter som är bra att känna till.