Om Mag- och tarmförbundet


Mag- och tarmförbundet är en allmännyttig ideell förening för personer med sjukdomar, skador och andra funktionsstörningar i mag-tarmkanalen.

Läs mer på Mag- och tarmförbundets hemsida