Vad är Crohns sjukdom?

Crohns sjukdom är en kronisk inflammationssjukdom i tarmväggen. Den kan förekomma var som helst i mag-tarmkanalen – från munnen till ändtarmsöppningen – men det vanligaste är att den drabbar tjocktarmen och slutet av tunntarmen. Sjukdomen kan också påverka olika organ och vävnader utanför tarmarna, oftast hud, leder och ögon.


Hur är det att leva med Crohns sjukdom?

Crohns sjukdom kan inte botas. Dock kan det vara bra att veta att besvären i de flesta fall kan behandlas så att patienten blir besvärsfri. Sjukdomen går i perioder, så kallade skov och med behandling går det ofta att bli symtomfri under långa perioder.

Inflammationen i tarmen är ofta ojämn och områden med inflammation (områden med sjuk tarm) går ofta över i friska områden av tarmen. Vissa patienter kan få fistlar som bildas runt ändtarmsöppningen. En fistel är en liten kanal som transporterar tarmkanalens innehåll från tarmen till huden eller andra närliggande organ.

Vem får Crohns sjukdom?

Crohns sjukdom debuterar oftast när man är mellan 15 och 35 år, men man kan bli sjuk oavsett ålder. Crohns sjukdom drabbar män och kvinnor i lika stor utsträckning. De flesta patienter med Crohns sjukdom har ingen kännedom om någon nära anhörig med samma sjukdom. Forskning har dock visat att förstagradssläktningar, och särskilt enäggstvillingar, till personer med Crohns sjukdom löper en klart ökad risk att själva drabbas jämfört med genomsnittet av befolkningen.

Vad är orsaken till Crohns sjukdom?

Orsaken till Crohns sjukdom är ännu inte fullständigt klarlagd. Man vet att flera faktorer, såsom arv, miljöfaktorer, kroppens immunförsvar och de bakterier vi normalt har i våra tarmar, är av betydelse. Man vet också att rökning är en yttre faktor som ökar risken för att drabbas av Crohns sjukdom.

Vilka symtom ger Crohns sjukdom?

Symtomen på Crohns sjukdom kan variera mycket. De vanligaste är:

  • frekventa buksmärtor
  • viktminskning
  • diarré i mer än 4 veckor
  • obehag
  • trötthet
  • dålig aptit
  • feber


Symtomen kan komma plötsligt och i vissa fall kan därför Crohns sjukdom misstas för akut blindtarmsinflammation. Symtomen kan också likna de vid irritabelt tarm-syndrom (IBS). De flesta som får Crohns sjukdom får ont i magen och går ner i vikt innan diagnosen ställs. Blod och slem i avföringen är mindre vanligt hos patienter med Crohns än hos personer med ulcerös kolit.